BIA SONG TOT

90 phút trên thiên đàng

Sách hay

NỘI DUNG SÁCH

 1. Lời cảm ơn
 2. Mở đầu
 3. Tai nạn
 4. Thiên đàng
 5. Âm nhạc
 6. Trở về trái đất
 7. Đến bệnh viện
 8. Hồi phục
 9. Quyết định và thử thách
 10. Quay lại nhà thờ
 11. Chia sẻ
 12. Tại sao

Đôi điều về tác giả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *